Els serveis

serveis1
serveis2b
Serveis.economiap
Serveis.fisc
· Gestió administrativa, també externalitzada o remota.

· Comptabilitat i comptabilitat analítica.

· Preparació de tota mena de declaracions.

· Gestions davant les Administracions.

· Constitució d’empreses i posada en marxa.

· Elaboració d’estudis i plans de viabilitat.

· Assessorament econòmic i financer.

· Coaching per emprenedors

· Elaboració de nòmines i assegurances socials.

· Altes, baixes i modificacions de contractes.

· Retencions, quitances i certificats.

· Previsió i avaluació de costos laborals.